Årsmötet ajournerades

Årsmötet idag den 22 juli ajournerades,  kallelse till nytt årsmöte skickas till er under veckan.