HYVLING OCH GRUSNING AV VÄGEN.

Då sommarväglaget infann sig relativt tidigt i år så var inriktningen att vi skulle grusa, vattna, salta och hyvla vägen betydligt tidigare än förra året. Den förväntade åtgärden har blivit försenad då väghyveln från Svevia inte varit tillgänglig. Vid kontakt med Svevia idag så gavs löfte om att de åtgärdar vägen under vecka 26. Beslut togs även att grusa vägen efter midsommarhelgen då materialet riskerar att damma upp i den torra väderleken. Det blir effektivare att lägga ut gruset i nära samband med vattning, saltning och hyvling.