VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE

Tid. Söndag den 26 juli 2020 kl. 15.00

Plats. Axlsson-Gezelius, Järnäsklubb 127

Trots den rådande pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman som planerat den 26 juli 2020.  För att minska risken för spridning av coronaviruset kommer mötets arrangemang att i vissa avseenden se lite annorlunda ut jämfört med tidigare år:

  • Mötet kommer att genomföras utomhus och styrelsen rekommenderar att en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.
  • Intensionen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen lyfta fram möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
  • Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga på föreningens hemsida, samt tillhandahålls vid mötet.