Kalendarium

2018

16 september Styrelsemöte

18 november Styrelsemöte

2019

14 april Styrelsemöte

25 maj Städdag. Vi samlas vid Bygdegården kl. 11.00

21 juli Årsmöte samt konstituerande möte