Kalendarium

2021/2022

24 oktober Styrelsemöte kl.15.00.

27 februari Styrelsemöte kl.15.00

21 maj Styrelsemöte kl.10.00

21 maj Städdag kl. 11:00. Samling vid f.d. Bygdegården i Järnäsklubb.

31 juli Årsmöte kl. 15:00 i Bygdegården i Järnäs.