Glad Påsk

Senaste styrelsemötet genomfördes söndag den 28 mars. Protokoll från mötet kommer inom kort att publiceras på hemsidan och på Facebook. Vi vill dock redan nu informera om att beslut togs att även i år ställa in städdagen. Detta med bakgrund av rådande omständigheter knutna till pandemin. Sannolikt kommer vissa restriktioner och rekommendationer att fortsätta att gälla ytterligare en tid även om det ser bättre ut nu än på länge. Beträffande själva städningen får vi  tillsammans hjälpas åt var och en för sig att hålla rent och snyggt längs vägområdet.
Glädjande är att alla vägavgifter för verksamhetsåret 2020/2021 har betalats in vilket vi är tacksam för! 
Vår ambition, tro och förhoppning är att vi ska kunna genomföra årsmötet sista söndagen i juli utan några restriktioner. 
Styrelsen önskar alla medlemmar En Glad Påsk!

7 mars

Det är idag mycket halt på vägen. En titt på rådande och kommande väder ligger till grund för beslut om det är klokt att beställa sandning eller ej. Då det är mycket blåsigt idag bedömer vi att om sand skulle läggas ut så skulle den blåsa bort inom kort. Varje sandning kostar föreningen ett 4-siffrigt belopp. Detta faktum ska naturligtvis vägas emot att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt kunna ta sig ut på vägen både till fots och med fordon. Vi försöker göra en så bra avvägning som möjligt.               
Med hänsyn tagen till det skiftande vädret har beslut tagits om att avvakta med sandning tills vidare. 
Vi vill uppmana till stor försiktighet när ni ger er ut på vägen.

God Jul och Gott nytt år!

Det har varit ett besynnerligt år som vi snart får ”lägga till handlingarna”. Vi blickar framåt och nu när ljuset vänder åter så får vi hoppas och tro att vi även är på väg att lämna pandemins mörker bakom oss.
Håll ut, håll avstånd och ta hand om varandra.
Styrelsen önskar er alla God Jul och Gott nytt år!

Ett försök att laga potthål på vägen

I lördags skyfflades potthålen igen med hjälp av spade och grus. Väl medveten om att denna åtgärd skulle bli en tillfällig lösning för att göra vägen behagligare att framföra sitt fordon på, så medförde den rikliga nederbörden som följde dygnen därpå att potthålen/groparna återuppstod snabbare än förväntat.
Vad kan vi då göra för vägen ska hålla en hög standard långsiktigt? Före vintern så kommer ingen ytterligare åtgärd att vidtas. Styrelsens inriktning är att vägen ska hyvlas och tillföras mer grus snarast efter tjällossningen. Enligt Trafikverkets expertis är det den bästa tiden för att utföra nämnda åtgärder. Den blir trafiksäkrare och trevligare både för trafikanterna och för dem som bor intill vägen. Vägen står också bättre emot trafikens och vädrets påverkan, så att det blir mindre risk för potthål och spårbildning. På det sättet kan vi även minska underhållskostnaderna

Årsmötet 2019/2020

För andra året i rad genomfördes 2020 års årsmöte utomhus hos kassören Stina A Gezelius gård i Järnäsklubb. Solen kom med uppehåll från regn och värme till alla 18 medlemmar som kommit för att närvara vid årsmötet.Mötets ordförande, Klas-Göran Sahlén, guidade oss genom dagordningen i den för årsmötet välkända punkter. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan föredrogs, styrelsen gavs ansvarsfrihet och valberedningen lade fram förslag på ledamöter till styrelsen. Protokollet för årsmötet kommer att läggas upp på föreningens hemsida och finnas tillgängligt hos Stina A Gezelius och Rolf Olofsson.Styrelsen tackar för den goda stämning som var och en bidrog med under mötet ochser fram emot att vi kan samlas utan Covid 19 risk nästa år. Därmed också att kunna få oss en god kopp kaffe tillsammans efter genomfört möte. Efter årsmötet informerade Klas-Göran om den planerade framtiden för Järnäs bygdegårdsförening. Bygdegården i Järnäsklubb är såld och ny gemensam lokal för den fortsatta verksamheten blir det gamla bönhuset i Järnäs, som nu är i föreningens ägo.

Senaste nytt

Lite information igen om vad som händer i enklaven Järnäsklubb.
– Avverkningen av träd längs vägen på fastigheten Järnäs 19:6 och bortforsling av virket är slutfört. Slitaget på vägen i samband med detta blev marginellt. Lite ”tvättbräda” på vägdelen längst ut på Trolludden, men bedömningen är att ingen förbättringsåtgärd är nödvändig för dagen.
– Även byte av vägtrummorna och dikning i samband med detta är klart.
– Vägen vid Salteriet har fått en handpåläggning för att möjliggöra bättre avrinning mot dikena.
– Och för att möta mörkret och vintern så kommer vi att sätta ut plogpinnarna under vecka 39.


Protokoll

Nu ligger protokollet från årsmötet den 21 juli uppe. Ligger under fliken Protokoll i menyn.