Protokoll för årsmötet

Nu är protokollet påskrivet och klart, ligger under fliken ”protokoll”.

Delar ur protokollet:
– Mötet beslutar om vägavgift I 000.- 2017/2018.
Och som vanligt hoppas vi att ni som har en andel betalar in sin avgift direkt till Bankgiro: 437-6190 och ni andra får en faktura under veckan.

– Betalning av vägavgift.
Revisorerna uppmärksammar återkommande obetalda vägavgifter. Mötet
diskuterar och beslutar att medlemmar som ej betalar årlig avgift påminns via pappersfaktura. Om inbetalning ej skett inom 30 dagar efter fakturadatum går ärendet vidare till inkasso.

Årsmöte 2017

Järnäsklubbs Östra Samfällighetsförening kallar till årsmöte söndag den 23 juli kl. 14.00, Bygdegården Järnäsklubb.

Motion till vägföreningar skall vara styrelsen tillhanda senast den 13 juli 2017 under adress Järnäsklubbs Östra Vägsamfällighet, Järnäsklubb 127, 914 91 Nordmaling eller via
E-post ostra@outlook.com

Styrelsens förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av röstlängd
4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016/2017
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Motioner
8. Avgift för 2017/2018
9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017/2018
10. Val av styrelse och suppleanter
11. Val av revisor och revisorsuppleant
12. Val av valberedning
13. Övriga frågor

 

 

Vi ställer in

Regnet behöver vi men det känns som att det blev fel dag vi fick det. På grund av vädret ställer vi alltså in vår städdag.
Men glöm inte bort vårt årsmöte.

Våren är här

tulip-690320_1280
Vägen ser väldigt fin ut trots att vårförfallet har börjat. Vi tänkte plocka bort plogpinnarna i helgen men det är för fruset i marken så vi hoppas att värmen är på väg.

Styrelsen har haft möte och beslutat om datum för städdag och årsmöte. Protokollet kommer att läggas upp när det är justerat och klart.

Städdag den 27 maj. 11.00. Vi samlas kl.11.00 på Bygdegården och avslutar senare med gratis mat och dryck till alla som deltar.

Årsmöte  23/7 kl.14.00. Kallelse kommer till er alla lite senare.

Gott Nytt År

Vi vill önska er en riktigt gott nytt år och hoppas att alla haft det lugnt och skönt under julhelgen. Inför det nya året vill vi påminna er alla om att betala in vägavgiften som gäller från 1 juli 2016 till 30 juni 2017. Årsmötet tog beslut om 400 kr och ska betalas in till bankgiro 437-6190, märk med fastighetsbeteckning eller namn.

winter-598632_1920

Nytt från vägen

Många har säkert sett och undrat varför arbetet med dikesrensningen står stilla, men vi jobbar för att lösa detta och hoppas att vi bara får ett kort avbrott så vi hinner klart innan snön faller. Plogpinnarna är i allafall på plats, för varje sig vi vill eller inte så kommer vintern.

autumn-leave-1415541__340

Betraktelse om vår grusväg från en medlem

Jag tror att vår lilla grusväg helst vill belastas av barfotafötter, cykeldäck, barnvagnshjul, flanörer, kattassar, ett tappat smultron och en eller annan fjärilslandning. Då skulle vår grusväg må gott av och känna sig glad.

Stressade förare av bilar som av någon anledning vill komma fram fort och sen lika fort tillbaka igen, fyrhjulingar, tunga transporter av sand, timmer, traktorer, båtar, vinter- och vattenskotrar, hästtransporter, makadam, deponimateriel, vattten m.m gör att vår grusväg inte mår bra. Klart det blir gropar och uttryckta vägkanter, för det är tyngd och fart som skadar vår gemensamma grusväg.

Jag vill att det ska vara en lyckliga grusväg, den som alla var ödmjuka inför och rädda om, inte en olycklig grusväg som bävar inför nästa belastning.

 

Protokoll

Vad passar bättre en grå och halvdyster dag än att arbeta lite med papper och uppdateringar av hemsidan. Protokoll med bilagor från årsmötet samt konstituerande styrelsemöte ligger nu uppe och original finns hos Kicki Näslund i Järnäsklubb.

Nytt från årsmötet

Årsmöte 2016

Årets årsmöte är nu genomfört och vi från styrelsen vill tacka för visat förtroendet  och ser fram emot att få arbeta med föreningen under året.

Ett protokoll från årsmötet läggs upp på sidan när det är justerat men vi kan redan nu informera om några punkter som det beslutades om:
– Årsmötet beslutade om att ta ut en avgift om 400kr / andel. Beslutet gäller 2016/2017 och vid nästa årsmöte fattas nytt beslut.  Ni som har 1 andel betalar direkt till bankgiro 437-6190 och som referens skriver ni er fastighetsbeteckning.  Övriga som har andra andelstal än 1 andel får en separat faktura. Vi försöker att på detta sätt minska administrationen.

– Styrelsen utvidgades med en ledamot till fyra stycken och består av
Agneta Bäckman, ordförande
Mikael Lindvall, vice ordförande
Kicki Näslund, sekreterare
Stina A.Gezelius, kassör

IMG_0859