Angående vår snöröjning

Enligt riktlinjer från Trafikverket avseende vinterunderhåll/snöröjning så bör en enskild väg plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är ca 8 centimeter.

Bör- och skallkrav går här hand i hand och i denna gråzon tillkommer även kravet på entreprenören att hålla utlovade plogtider på de statliga vägarna. Detta leder till att entreprenören tvingas undvika att ploga en enskild väg längs den ”statliga rutten” för att minska risken att bli försenad.

För att hålla kostnaderna nere så har styrelsen beslutat att samordna insatserna för snöröjning och sandning av vår enskilda väg med de närbelägna vägföreningarna på Järnäshalvön. Kostnaderna skulle avsevärt stiga om vår förening för egen del skulle beställa plogning/sandning i varje särskilt fall.

Följden av ovanstående leder till att vägen under vintersäsongen temporärt inte kan hålla samma standard som exempelvis en väg i tätbebyggt område, samt att insatsen för att hålla vägen snöröjd kan bli fördröjd. Vi hoppas på förståelse för detta.