Inställd städdag

Styrelsen fattade ett beslut den 22 april om att ställa in den planerade städdagen den 23 maj. Anledningen till detta beslut är den rådande coronapandemin och till följd av Folkhälsomyndighetens råd att undvika sammanhang där flera personer träffas. Vi bedömer även att det inte finns några akuta behov av gemensamma insatser för att hålla vägen i farbart skick. 
Egna initiativ i syfte att hålla vägen i god kondition välkomnas. Detta exempelvis genom att från vägen ta bort större stenar som kan förorsaka skada på fordon, eller att plocka bort andra föremål som inte hör hemma på vägen eller i dikena (flaskor, plastpåsar, större grenar etc.), tänk även på att ta bort lupinerna från vägkanten.
Nästa större åtgärd blir hyvling och grusning. Kontakt upprätthålls med närliggande vägföreningar om när detta kan genomföras då samutnyttjande av väghyveln eftersträvas.
Vi önskar alla medlemmar en fin vår och sommar och hoppas att pandemins järngrepp släpper snarast möjligt.