VÄGNAMN

Det har visat sig ett intresse för att namnge vår enskilda väg speciellt nu när skylten ”Bygdegård” är borta. Styrelsen har därför tagit beslut om att utlysa en aktivitet där föreningens medlemmar får lämna in förslag på namn på vägen som sträcker sig från korsningen vid landsvägen (väg 504) och går österut mot Trollskatan.

För den vägsträcka som svänger av söderut efter ca 600 meters färd på vår enskilda väg, där Konsthallen och Salteriet finns, gör vi bedömningen att den är allmänt känd som ”Salterivägen” och där föreligger inget behov av förändring. Det är alltså bara vägsträckan föreningen förvaltar som går i ost-västlig riktning från landsvägen till/från Trollskatan som berörs.

Genomförande:
Medlemmarna skickar in förslag på namn till föreningens mailadress ostravag@outlook.com. Alla förslag kommer att presenteras på föreningens Facebook- och hemsida och omröstning sker vid nästa årsstämma. För den som inte kan delta vid stämman ges möjlighet att rösta via fullmakt.

Att tänka på: Tänk på att namnet ska fungera länge och användas av flera generationer. Undvik att ge namn efter existerande företag eftersom vägnamn inte ska ge företag gratisreklam. Namnge heller inte vägen efter levande människor.