Styrelse

För verksamhetsåret 2023/2024 består styrelsen av

Ordförande
Douglas Hallöf
Tel. 070-606 61 73

Kassör
Rolf Olofsson
Tel. 0730-28 79 26

Sekreterare
Sandra Jämtgård

Ledamöter
Kristina Josephson Hesse
Helén Burstedt

Suppleanter
Carina Ragnarsson
Tommy Ovesson
Jan Hägglund