Senaste nytt

Lite information igen om vad som händer i enklaven Järnäsklubb.
– Avverkningen av träd längs vägen på fastigheten Järnäs 19:6 och bortforsling av virket är slutfört. Slitaget på vägen i samband med detta blev marginellt. Lite ”tvättbräda” på vägdelen längst ut på Trolludden, men bedömningen är att ingen förbättringsåtgärd är nödvändig för dagen.
– Även byte av vägtrummorna och dikning i samband med detta är klart.
– Vägen vid Salteriet har fått en handpåläggning för att möjliggöra bättre avrinning mot dikena.
– Och för att möta mörkret och vintern så kommer vi att sätta ut plogpinnarna under vecka 39.


Protokoll

Nu ligger protokollet från årsmötet den 21 juli uppe. Ligger under fliken Protokoll i menyn.

Årsmöte 2019

Roligt att så många hade möjlighet att komma på kanske årets hittills finaste sommardag, det var 23 stycken medlemmar mötte upp. Kallelsen riktades initialt till att samlas i Bygdegården, men då denna (och i huvudsak dess samlingslokal) fyllts av inredning och attiraljer som ska avyttras innan försäljning, så flyttades mötesplatsen till kassörens veranda. Det visade sig vara en gemytlig plats som vi gärna återvänder till. Vi får nog inse att vi måste ta ett långsamt farväl till Bygdegården som samlingsplats och är tacksam för de ideella krafter som drivit gården under gångna år.
Två frågor, utöver de rent formella, lyftes under mötet där den ena var vinterväghållningen och den andra farthindrets väl och ve. Ett visst missnöje yttrades över den gångna vinterns vägstatus, men vi sätter vår tilltro till att entreprenörens erfarenhet av föregående vinters utförande av snöröjningen ska skapa ett högre mått av tillfredsställande resultat kommande vinter.
När det gäller farthindret så framkom det med klar tydlighet att ingen längtar till att framföra sitt fordon över hindret. Den egna upplevelsen av det hela får dock enligt årsmötets uppfattning vika sig för behovet av att hindret inte bara ska finnas kvar, utan även behöver kompletteras med förlängning och ytterligare skyltning. Visionen är att få en lagstadgad hastighet som väl underskrider nuvarande 70 km/tim, vilket i bästa fall skulle kunna undanröja behovet av ett farthinder.
Protokoll från årsmötet kommer efter hand att publiceras på hemsidan

Välkomna på årsmöte.

Styrelsen för föreningen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.
Datum: Söndagen 21 juli, kl.15.00
Plats: Bygdegården, Järnäsklubb.

Dagordning med bilagor finns här på vår hemsida under fliken årsmöteshandlingar. Finns också att hämtas i pappersform hos Axelsson Gezelius, Järnäsklubb 127.

TREVLIG MIDSOMMAR

Hyvling av vägen är beställd och vi hoppas dom kommer efter helgen så vägen blir riktigt fin även denna sommar.

Ta det lugnt i trafiken och vi önskar er alla en riktigt skön midsommar och hoppas på bra väder.


Ett tack och ett nytt beslut

Tack alla ni som kom på städdagen, det blev en trevlig stund trots få arbetsuppgifter. Styrelsen hade tidigare tagit beslut, som muntligt framfördes på städdagen, om att inte hyvla sträckan som går förbi Bygdegården. Det ruskväder som dominerat den senaste tiden med inslag av kraftigt regn har dock tärt hårt på vägen och därför omprövar vi beslutet vilket innebär att hyvling, saltning och vattning kommer att utföras även på nämnda sträcka. Tidpunkt för åtgärden planeras i samråd med närliggande vägföreningar.

Årets städdag 25 maj.

Nu är det dags för årets städdag. Lördag den 25 maj kl.11.00 ses vi vid bygdegården. Efter städning så finns det kaffe, läskande dryck och tilltugg.
Vi ses!

Styrelsemötet 14 april

Nu ligger protokollet uppe från vårt senaste styrelsemöte där vi gick igenom några saker som nu ska tas tag i. Läs och kom gärna med kommentarer eller frågor och glöm inte bort städdagen den 25 maj, mer information kommer senare.

Vägen i eftermiddagsljus

Vägen efter genomförd snödikning är väl ett bra motiv eller hur?
Skicka gärna in foton till oss med era egna motiv från vår väg och från Järnäsklubb. Maila till ostravag@outlook.com.