Årsmöte 2023

Välkommen till årsmötet som hålls i Järnäs bygdegård söndagen den 30 juli 2023 klockan 15:00. Efter att mötet avslutats så finns det fika att tillgå.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga under fliken ”Årsmöte 2023”, samt tillhandahålls i möteslokalen.

Gott nytt år!

År 2023 står inte längre för dörren, utan har klivit in i vår nutid. Vad framtiden bär i sitt sköte får framtiden utvisa, men i vilket fall som helst så tillönskas alla medlemmar i vägföreningen ett härligt nytt år tillsammans med nära och kära!

Välkommen till årsmötet 2022

Mötet genomförs i Järnäs bygdegård söndagen den 31 juli klockan 15:00. Efter att mötet avslutats fikar vi tillsammans.

Handlingar till mötet finns tillgängliga under fliken ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls i möteslokalen.

Vårvindar friska

Det var tänkt att bli ett inlägg med en kommentar om att nu är våren på gång, sista plogningen utförd och snart plockas plogkäpparna bort. Så blir det då inte, utan denna dag ser vi kanske vinterns kraftigaste snöfall i kombination med relativt hårda vindar och SMHI har levererat en orange varning. Bara att hålla sig borta från vägarna så långt det är möjligt. För övrigt så finns protokollet från senaste styrelsemötet nu publicerat.

Soptunnor fritidshus

De soptunnor som VAKIN utplacerade i somras vid korsningen landsvägen/vår enskilda väg är avsedda att användas för avfall från fritidshus under perioden 15 maj – 15 oktober. Enligt uppgift från VAKIN avser man inte ta bort tunnorna under tid utanför ovan nämnda period, utan kommer bara att dra dem åt sidan och eventuellt lägga ner dem. Styrelsen vill rikta en vädjan till alla medlemmar att inte lägga avfall i tunnorna under den tid då ingen tömning kommer att ske, dvs från nu och fram till 15 maj nästa år. Ytterligare information i ärendet finns att läsa på www.vakin.se. där bland annat de olika avgifterna framgår.

Plogkäppar

Runt hörnet väntar vintern…
Idag påbörjades utsättningen av plogkäppar med hjälp av herrarna Lindvall och Strömberg. Fortsättning följer nästa vecka då vägen på Trollskatan kommer att inramas av de orangefärgade pinnarna.

Årsmötet 2021

Årsmötet gick av stapeln den 25 juli och för tredje året på raken genomfördes mötet utomhus på Axelsson/Gezelius gård. Antalet närvarande medlemmar var samma antal som förra året nämligen 18 stycken. Mats Börjesson valdes till ordförande för mötet och ett stort tack till dig Mats för ett väl genomfört uppdrag.

Föreningen mönstrar till en viss del en ny styrelse, vilket framgår av årsmötesprotokollet. Stina Axelsson Gezelius lämnar styrelseuppdraget efter att förtjänstfullt hanterat föreningens ekonomi under de senaste 6 åren. Tack Stina för din insats!

Protokoll från årsmötet finns publicerat under fliken ”Protokoll” på hemsidans startsida. Undertecknat och justerat protokoll, tillsammans med närvarolistan, finns tillgängligt hos föreningens nyvalde kassör Rolf Olofsson.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på sommaren!

Välkommen till årsmöte

Söndag den 25 juli 2021 klockan 15:00
Axelsson Gezelius gård i Järnäsklubb

Styrelsen har beslutat att även detta år genomföra årsstämman utomhus på grund av att pandemin fortfarande påverkar vårt samhälle med risk för att spridning av smittan fortsätter.

Inriktningen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen påtala möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Deltagare på mötet får företräda fler medlemmar än en (ref. Lagen 2020:198). Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.
För att minimera antalet deltagare rekommenderar styrelsen att endast en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga här på föreningens hemsida under meny ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls vid mötet.

Styrelsen önskar er alla en glad sommar!

Vi hade ett styrelsemöte i söndags där vi bland annat tog upp det kommande årsmötet som går av stapeln söndag den 25 juli. Vi kommer att hålla mötet under samma former och på samma plats som förra året. Det innebär att vi även detta år väljer bort kaffe med dopp efter årsmötets genomförande. Vi hoppas att så många som möjligt ändå kommer till mötet och att vädret står oss bi. Påminner om att ni som ombud kan företräda fler medlemmar än en (enligt lagen 2020:198 § 10). Formell kallelse kommer senast 14 dagar före årsmötet.

Stormens framfart förra hösten innebar att ett stort antal träd fick vika ner sig inför naturens krafter. Det ledde i sin tur till, att efter den nödvändiga/akuta avverkningen av vindfällor, så blev antalet timmertransporter för utforsling av virket längs vår väg avsevärt högre än vad vi kunnat förvänta oss. Speciellt påtagligt ser man det på vägdel 2 (Salterikorsningen – Trollskatan). Styrelsen har därför fattat två beslut i strävan att återställa vägen i ett bättre skick. Dels har ansökan om särskilt driftbidrag skickats till Trafikverket och dels så kommer styrelsen att föreslå att medlemsavgiften för verksamhetsåret höjs med 100 kronor per andel i Ga I respektive Ga II. 

Ytterligare en punkt på styrelsemötets dagordning var kampen mot lupinerna. I södra Sverige har uttrycket ”mördarsnigelns otursdag” myntats och för vår del får vi travestera på detta och införa ”lupinens otursdag”. Det innebär i handling att vi alla får hjälpas åt att hålla undan denna invasiva art om vi i framtiden vill ha annan blomsteruppsättning än bara lupiner i vårt närområde. 

Väl mött på årsmötet!