Om föreningen

Järnäsklubbs östra samfällighetsförening

Föreningen har som ändamål att, ideellt och utan vinstsyfte, sköta de enskilda vägarna inom Järnäsklubb by med sträckning enligt bifogad karta  och i övrigt verka för en god närområdesmiljö.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.