Vilka är medlemmar i en samfällighetsförening?

Den som äger en fastighet som har en andel i samfällighet. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.
Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.
Du kan ringa till Lantmäteriets kundservice, 0771-63 63 63, och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Om du äger en fastighet som har andel i en samfällighet, till exempel en brygga, är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen.