Årsmöte 2023

Välkommen till årsmötet som hålls i Järnäs bygdegård söndagen den 30 juli 2023 klockan 15:00. Efter att mötet avslutats så finns det fika att tillgå.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga under fliken ”Årsmöte 2023”, samt tillhandahålls i möteslokalen.

Gott nytt år!

År 2023 står inte längre för dörren, utan har klivit in i vår nutid. Vad framtiden bär i sitt sköte får framtiden utvisa, men i vilket fall som helst så tillönskas alla medlemmar i vägföreningen ett härligt nytt år tillsammans med nära och kära!

Välkommen till årsmötet 2022

Mötet genomförs i Järnäs bygdegård söndagen den 31 juli klockan 15:00. Efter att mötet avslutats fikar vi tillsammans.

Handlingar till mötet finns tillgängliga under fliken ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls i möteslokalen.

Städdag 21 maj klockan 11:00

Lördagen den 21 maj klockan 11:00 planerar vi att träffas vid f.d. Bygdegården för att röja upp och snygga till längs vår väg. Efter arbetets slut så bjuds det på kaffe, dricka och mackor. Ta gärna med er en egen kratta. Vi hoppas att vädret denna dag är till vår fördel!

Det som göms i snö

Ovanstående rubrik är en titel på en låt med Robban Broberg från 60-talet och finns i nutid även som Tv-serie med samma titel. Fortsättningen på låttiteln är ”kommer upp i tö” och det kan vi se bekräftas dessa vårdagar. Under påskhelgen söker sig många till sina fritidshus och antalet fotgängare syns i allt större antal längs vägen. Vad har då detta med rubriken att göra? Jo, det är inte bara tvåbenta individer som ses vandra längs vägen utan ofta finns fyrbenta vänner i koppel som sällskap. I spåren av de senast nämnda lämnas ibland avtryck på vägen i form av hundbajs som inte är så trevligt att navigera mellan. Än mindre att kliva på. Skulle uppskattas om hundägaren tog bort det som hunden lämnat efter uträttat behov. Saknas medhavd påse så kan man förslagsvis kasta det en bit från vägkanten in i skogen, dock inte in på någon annans tomt!

Vårvindar friska

Det var tänkt att bli ett inlägg med en kommentar om att nu är våren på gång, sista plogningen utförd och snart plockas plogkäpparna bort. Så blir det då inte, utan denna dag ser vi kanske vinterns kraftigaste snöfall i kombination med relativt hårda vindar och SMHI har levererat en orange varning. Bara att hålla sig borta från vägarna så långt det är möjligt. För övrigt så finns protokollet från senaste styrelsemötet nu publicerat.

God jul och Gott nytt år

Temperaturen sticker ut, eller ska man kanske säga sticker ner, en smula när vi nu närmar oss årets sista stora helger. Styrelsen skickar en varm hälsning till alla medlemmar och önskar God jul och Gott nytt år!

Soptunnor fritidshus

De soptunnor som VAKIN utplacerade i somras vid korsningen landsvägen/vår enskilda väg är avsedda att användas för avfall från fritidshus under perioden 15 maj – 15 oktober. Enligt uppgift från VAKIN avser man inte ta bort tunnorna under tid utanför ovan nämnda period, utan kommer bara att dra dem åt sidan och eventuellt lägga ner dem. Styrelsen vill rikta en vädjan till alla medlemmar att inte lägga avfall i tunnorna under den tid då ingen tömning kommer att ske, dvs från nu och fram till 15 maj nästa år. Ytterligare information i ärendet finns att läsa på www.vakin.se. där bland annat de olika avgifterna framgår.

Plogkäppar

Runt hörnet väntar vintern…
Idag påbörjades utsättningen av plogkäppar med hjälp av herrarna Lindvall och Strömberg. Fortsättning följer nästa vecka då vägen på Trollskatan kommer att inramas av de orangefärgade pinnarna.