Styrelse

För verksamhetsåret 202/2021 består styrelsen av

Douglas Hallöf
Ordförande
Tel. 070-606 61 73
Stina Axelsson Gezelius
Kassör
Tel. 070-345 12 88
Rolf Johansson
Helene Johansson
Mikael Lindvall