Styrelse

För verksamhetsåret 2022/2023 består styrelsen av

Ordförande
Douglas Hallöf
Tel. 070-606 61 73

Kassör
Rolf Olofsson
Tel. 0730-28 79 26

Sekreterare
Helene Johansson

Ledamöter
Kristina Josephson Hesse
Helen Burstedt

Suppleanter
Sandra Jämtgård
Tommy Ovesson
Jan Hägglund