Vad gäller för medlem som inte betalar?

Riksförbundet Enskilda vägar svarar.
Som ägare av en fastighet är man, vare sig man vill eller inte, medlem i en samfällighetsförenings gemensamhetsanläggning och ska därmed betala sin avgift.