Kalendarium

2020/2021

18 oktober Styrelsemöte kl.15.00.

14 februari Styrelsemöte kl.15.00

22 maj Styrelsemöte kl.10.00

22 maj Städdag. Vi samlas hos Axelsson Gezelius kl.11.00

juli. Årsmöte. Tid och plats meddelas senare