Kalendarium

2021/2022

24 oktober Styrelsemöte kl.15.00.

27 februari Styrelsemöte kl.15.00

21 maj Styrelsemöte kl.10.00

21 maj Städdag kl.11.00. Samling meddelas senare

24 juli Årsmöte klockan 15.00. Lokal meddelas senare