Nytt från årsmötet

Årsmöte 2016

Årets årsmöte är nu genomfört och vi från styrelsen vill tacka för visat förtroendet  och ser fram emot att få arbeta med föreningen under året.

Ett protokoll från årsmötet läggs upp på sidan när det är justerat men vi kan redan nu informera om några punkter som det beslutades om:
– Årsmötet beslutade om att ta ut en avgift om 400kr / andel. Beslutet gäller 2016/2017 och vid nästa årsmöte fattas nytt beslut.  Ni som har 1 andel betalar direkt till bankgiro 437-6190 och som referens skriver ni er fastighetsbeteckning.  Övriga som har andra andelstal än 1 andel får en separat faktura. Vi försöker att på detta sätt minska administrationen.

– Styrelsen utvidgades med en ledamot till fyra stycken och består av
Agneta Bäckman, ordförande
Mikael Lindvall, vice ordförande
Kicki Näslund, sekreterare
Stina A.Gezelius, kassör

IMG_0859

Välkommen till vägföreningens nya hemsida!

Nu är äntligen hemsidan för Järnäsklubb Östra Vägsamfällighet igång!

Under sidan Protokoll kommer vi successivt lägga ut de äldre protokoll som finns och självklart även de nya som kommer. Vi kommer även lägga ut all dokumentation inför årsmöten och dylikt.

Välkomna!