Så beslutade årsmötet

Årsmötet den 12 augusti beslutade att vägavgiften även för 2018/2019 ska vara 1000kr. Och som vanligt hoppas vi att ni som har en andel betalar in sin avgift direkt till Bankgiro: 437-6190 och ni andra kommer att få en faktura.

Protokollet kommer att läggas ut så fort alla underskrifter är klara men redan här kan vi presentera den nya styrelsen.

  • Till ordförande på 2 år valdes Douglas Hallöf
  • Till vice ordförande på 2 år valdes Mikael Lindvall
  • Till ordinarie styrelseledamot på 1 år valdes Rolf Olofsson (fyllnadsval)
  • Stina A. Gezelius kvarstår 1 år som kassör och webbansvarig.
  • Till revisorer på 1 år valdes Mats Börjesson och Erik Säfström.
  • Till valberedning valdes Stig Strömberg (sammankallande) och Anders Lennartsson.

Vi tackar alla som var med på årsmötet och hoppas på ett bra vägår.