Senaste nytt

Lite information igen om vad som händer i enklaven Järnäsklubb.
– Avverkningen av träd längs vägen på fastigheten Järnäs 19:6 och bortforsling av virket är slutfört. Slitaget på vägen i samband med detta blev marginellt. Lite ”tvättbräda” på vägdelen längst ut på Trolludden, men bedömningen är att ingen förbättringsåtgärd är nödvändig för dagen.
– Även byte av vägtrummorna och dikning i samband med detta är klart.
– Vägen vid Salteriet har fått en handpåläggning för att möjliggöra bättre avrinning mot dikena.
– Och för att möta mörkret och vintern så kommer vi att sätta ut plogpinnarna under vecka 39.