Glad Påsk

Senaste styrelsemötet genomfördes söndag den 28 mars. Protokoll från mötet kommer inom kort att publiceras på hemsidan och på Facebook. Vi vill dock redan nu informera om att beslut togs att även i år ställa in städdagen. Detta med bakgrund av rådande omständigheter knutna till pandemin. Sannolikt kommer vissa restriktioner och rekommendationer att fortsätta att gälla ytterligare en tid även om det ser bättre ut nu än på länge. Beträffande själva städningen får vi  tillsammans hjälpas åt var och en för sig att hålla rent och snyggt längs vägområdet.
Glädjande är att alla vägavgifter för verksamhetsåret 2020/2021 har betalats in vilket vi är tacksam för! 
Vår ambition, tro och förhoppning är att vi ska kunna genomföra årsmötet sista söndagen i juli utan några restriktioner. 
Styrelsen önskar alla medlemmar En Glad Påsk!