Årsmötet 2021

Årsmötet gick av stapeln den 25 juli och för tredje året på raken genomfördes mötet utomhus på Axelsson/Gezelius gård. Antalet närvarande medlemmar var samma antal som förra året nämligen 18 stycken. Mats Börjesson valdes till ordförande för mötet och ett stort tack till dig Mats för ett väl genomfört uppdrag.

Föreningen mönstrar till en viss del en ny styrelse, vilket framgår av årsmötesprotokollet. Stina Axelsson Gezelius lämnar styrelseuppdraget efter att förtjänstfullt hanterat föreningens ekonomi under de senaste 6 åren. Tack Stina för din insats!

Protokoll från årsmötet finns publicerat under fliken ”Protokoll” på hemsidans startsida. Undertecknat och justerat protokoll, tillsammans med närvarolistan, finns tillgängligt hos föreningens nyvalde kassör Rolf Olofsson.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på sommaren!