Soptunnor fritidshus

De soptunnor som VAKIN utplacerade i somras vid korsningen landsvägen/vår enskilda väg är avsedda att användas för avfall från fritidshus under perioden 15 maj – 15 oktober. Enligt uppgift från VAKIN avser man inte ta bort tunnorna under tid utanför ovan nämnda period, utan kommer bara att dra dem åt sidan och eventuellt lägga ner dem. Styrelsen vill rikta en vädjan till alla medlemmar att inte lägga avfall i tunnorna under den tid då ingen tömning kommer att ske, dvs från nu och fram till 15 maj nästa år. Ytterligare information i ärendet finns att läsa på www.vakin.se. där bland annat de olika avgifterna framgår.