Angående vår snöröjning

Enligt riktlinjer från Trafikverket avseende vinterunderhåll/snöröjning så bör en enskild väg plogas efter varje större snöfall. En tumregel är att vägen ska plogas när snötjockleken är ca 8 centimeter.

Bör- och skallkrav går här hand i hand och i denna gråzon tillkommer även kravet på entreprenören att hålla utlovade plogtider på de statliga vägarna. Detta leder till att entreprenören tvingas undvika att ploga en enskild väg längs den ”statliga rutten” för att minska risken att bli försenad.

För att hålla kostnaderna nere så har styrelsen beslutat att samordna insatserna för snöröjning och sandning av vår enskilda väg med de närbelägna vägföreningarna på Järnäshalvön. Kostnaderna skulle avsevärt stiga om vår förening för egen del skulle beställa plogning/sandning i varje särskilt fall.

Följden av ovanstående leder till att vägen under vintersäsongen temporärt inte kan hålla samma standard som exempelvis en väg i tätbebyggt område, samt att insatsen för att hålla vägen snöröjd kan bli fördröjd. Vi hoppas på förståelse för detta.

Senaste nytt

Lite information igen om vad som händer i enklaven Järnäsklubb.
– Avverkningen av träd längs vägen på fastigheten Järnäs 19:6 och bortforsling av virket är slutfört. Slitaget på vägen i samband med detta blev marginellt. Lite ”tvättbräda” på vägdelen längst ut på Trolludden, men bedömningen är att ingen förbättringsåtgärd är nödvändig för dagen.
– Även byte av vägtrummorna och dikning i samband med detta är klart.
– Vägen vid Salteriet har fått en handpåläggning för att möjliggöra bättre avrinning mot dikena.
– Och för att möta mörkret och vintern så kommer vi att sätta ut plogpinnarna under vecka 39.


Protokoll

Nu ligger protokollet från årsmötet den 21 juli uppe. Ligger under fliken Protokoll i menyn.

Årsmöte 2019

Roligt att så många hade möjlighet att komma på kanske årets hittills finaste sommardag, det var 23 stycken medlemmar mötte upp. Kallelsen riktades initialt till att samlas i Bygdegården, men då denna (och i huvudsak dess samlingslokal) fyllts av inredning och attiraljer som ska avyttras innan försäljning, så flyttades mötesplatsen till kassörens veranda. Det visade sig vara en gemytlig plats som vi gärna återvänder till. Vi får nog inse att vi måste ta ett långsamt farväl till Bygdegården som samlingsplats och är tacksam för de ideella krafter som drivit gården under gångna år.
Två frågor, utöver de rent formella, lyftes under mötet där den ena var vinterväghållningen och den andra farthindrets väl och ve. Ett visst missnöje yttrades över den gångna vinterns vägstatus, men vi sätter vår tilltro till att entreprenörens erfarenhet av föregående vinters utförande av snöröjningen ska skapa ett högre mått av tillfredsställande resultat kommande vinter.
När det gäller farthindret så framkom det med klar tydlighet att ingen längtar till att framföra sitt fordon över hindret. Den egna upplevelsen av det hela får dock enligt årsmötets uppfattning vika sig för behovet av att hindret inte bara ska finnas kvar, utan även behöver kompletteras med förlängning och ytterligare skyltning. Visionen är att få en lagstadgad hastighet som väl underskrider nuvarande 70 km/tim, vilket i bästa fall skulle kunna undanröja behovet av ett farthinder.
Protokoll från årsmötet kommer efter hand att publiceras på hemsidan

Välkomna på årsmöte.

Styrelsen för föreningen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.
Datum: Söndagen 21 juli, kl.15.00
Plats: Bygdegården, Järnäsklubb.

Dagordning med bilagor finns här på vår hemsida under fliken årsmöteshandlingar. Finns också att hämtas i pappersform hos Axelsson Gezelius, Järnäsklubb 127.

TREVLIG MIDSOMMAR

Hyvling av vägen är beställd och vi hoppas dom kommer efter helgen så vägen blir riktigt fin även denna sommar.

Ta det lugnt i trafiken och vi önskar er alla en riktigt skön midsommar och hoppas på bra väder.


Ett tack och ett nytt beslut

Tack alla ni som kom på städdagen, det blev en trevlig stund trots få arbetsuppgifter. Styrelsen hade tidigare tagit beslut, som muntligt framfördes på städdagen, om att inte hyvla sträckan som går förbi Bygdegården. Det ruskväder som dominerat den senaste tiden med inslag av kraftigt regn har dock tärt hårt på vägen och därför omprövar vi beslutet vilket innebär att hyvling, saltning och vattning kommer att utföras även på nämnda sträcka. Tidpunkt för åtgärden planeras i samråd med närliggande vägföreningar.