Farthinder

Onsdag den 5:e september läggs ett farthinder ut på vägen i höjd med vägtrumman som finns ca 250 meter från landsvägen. Tillsammans med den ”30-zon”, som infördes på vår samfällighets vägområde år 2003, hoppas vi att åtgärden ska ge ett positivt utfall i form av sänkta hastigheter så att ytterligare åtgärder inte behöver vidtas.
Farthindret kommer att ligga kvar till och med oktober månad, men kan komma att tas bort tidigare om vintersäsongen infinner sig före månadsskiftet oktober/november. Inriktningen är att hindret åter igen läggs ut när nästa års sommarvägbana är aktuell.