Ett försök att laga potthål på vägen

I lördags skyfflades potthålen igen med hjälp av spade och grus. Väl medveten om att denna åtgärd skulle bli en tillfällig lösning för att göra vägen behagligare att framföra sitt fordon på, så medförde den rikliga nederbörden som följde dygnen därpå att potthålen/groparna återuppstod snabbare än förväntat.
Vad kan vi då göra för vägen ska hålla en hög standard långsiktigt? Före vintern så kommer ingen ytterligare åtgärd att vidtas. Styrelsens inriktning är att vägen ska hyvlas och tillföras mer grus snarast efter tjällossningen. Enligt Trafikverkets expertis är det den bästa tiden för att utföra nämnda åtgärder. Den blir trafiksäkrare och trevligare både för trafikanterna och för dem som bor intill vägen. Vägen står också bättre emot trafikens och vädrets påverkan, så att det blir mindre risk för potthål och spårbildning. På det sättet kan vi även minska underhållskostnaderna