Årsmöte 2023

Välkommen till årsmötet som hålls i Järnäs bygdegård söndagen den 30 juli 2023 klockan 15:00. Efter att mötet avslutats så finns det fika att tillgå.

Handlingar till årsmötet finns tillgängliga under fliken ”Årsmöte 2023”, samt tillhandahålls i möteslokalen.