Glad Påsk

Senaste styrelsemötet genomfördes söndag den 28 mars. Protokoll från mötet kommer inom kort att publiceras på hemsidan och på Facebook. Vi vill dock redan nu informera om att beslut togs att även i år ställa in städdagen. Detta med bakgrund av rådande omständigheter knutna till pandemin. Sannolikt kommer vissa restriktioner och rekommendationer att fortsätta att gälla ytterligare en tid även om det ser bättre ut nu än på länge. Beträffande själva städningen får vi  tillsammans hjälpas åt var och en för sig att hålla rent och snyggt längs vägområdet.
Glädjande är att alla vägavgifter för verksamhetsåret 2020/2021 har betalats in vilket vi är tacksam för! 
Vår ambition, tro och förhoppning är att vi ska kunna genomföra årsmötet sista söndagen i juli utan några restriktioner. 
Styrelsen önskar alla medlemmar En Glad Påsk!

7 mars

Det är idag mycket halt på vägen. En titt på rådande och kommande väder ligger till grund för beslut om det är klokt att beställa sandning eller ej. Då det är mycket blåsigt idag bedömer vi att om sand skulle läggas ut så skulle den blåsa bort inom kort. Varje sandning kostar föreningen ett 4-siffrigt belopp. Detta faktum ska naturligtvis vägas emot att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt kunna ta sig ut på vägen både till fots och med fordon. Vi försöker göra en så bra avvägning som möjligt.               
Med hänsyn tagen till det skiftande vädret har beslut tagits om att avvakta med sandning tills vidare. 
Vi vill uppmana till stor försiktighet när ni ger er ut på vägen.