Välkommen till årsmötet 2022

Mötet genomförs i Järnäs bygdegård söndagen den 31 juli klockan 15:00. Efter att mötet avslutats fikar vi tillsammans.

Handlingar till mötet finns tillgängliga under fliken ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls i möteslokalen.