Välkommen till årsmöte

Söndag den 25 juli 2021 klockan 15:00
Axelsson Gezelius gård i Järnäsklubb

Styrelsen har beslutat att även detta år genomföra årsstämman utomhus på grund av att pandemin fortfarande påverkar vårt samhälle med risk för att spridning av smittan fortsätter.

Inriktningen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen påtala möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Deltagare på mötet får företräda fler medlemmar än en (ref. Lagen 2020:198). Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.
För att minimera antalet deltagare rekommenderar styrelsen att endast en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga här på föreningens hemsida under meny ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls vid mötet.

Styrelsen önskar er alla en glad sommar!

Vi hade ett styrelsemöte i söndags där vi bland annat tog upp det kommande årsmötet som går av stapeln söndag den 25 juli. Vi kommer att hålla mötet under samma former och på samma plats som förra året. Det innebär att vi även detta år väljer bort kaffe med dopp efter årsmötets genomförande. Vi hoppas att så många som möjligt ändå kommer till mötet och att vädret står oss bi. Påminner om att ni som ombud kan företräda fler medlemmar än en (enligt lagen 2020:198 § 10). Formell kallelse kommer senast 14 dagar före årsmötet.

Stormens framfart förra hösten innebar att ett stort antal träd fick vika ner sig inför naturens krafter. Det ledde i sin tur till, att efter den nödvändiga/akuta avverkningen av vindfällor, så blev antalet timmertransporter för utforsling av virket längs vår väg avsevärt högre än vad vi kunnat förvänta oss. Speciellt påtagligt ser man det på vägdel 2 (Salterikorsningen – Trollskatan). Styrelsen har därför fattat två beslut i strävan att återställa vägen i ett bättre skick. Dels har ansökan om särskilt driftbidrag skickats till Trafikverket och dels så kommer styrelsen att föreslå att medlemsavgiften för verksamhetsåret höjs med 100 kronor per andel i Ga I respektive Ga II. 

Ytterligare en punkt på styrelsemötets dagordning var kampen mot lupinerna. I södra Sverige har uttrycket ”mördarsnigelns otursdag” myntats och för vår del får vi travestera på detta och införa ”lupinens otursdag”. Det innebär i handling att vi alla får hjälpas åt att hålla undan denna invasiva art om vi i framtiden vill ha annan blomsteruppsättning än bara lupiner i vårt närområde. 

Väl mött på årsmötet!