Protokoll årsmöte

Nu finns protokollet från årsmötet under fliken ”Årsmöte 2023”