Årsmöte 2019

Roligt att så många hade möjlighet att komma på kanske årets hittills finaste sommardag, det var 23 stycken medlemmar mötte upp. Kallelsen riktades initialt till att samlas i Bygdegården, men då denna (och i huvudsak dess samlingslokal) fyllts av inredning och attiraljer som ska avyttras innan försäljning, så flyttades mötesplatsen till kassörens veranda. Det visade sig vara en gemytlig plats som vi gärna återvänder till. Vi får nog inse att vi måste ta ett långsamt farväl till Bygdegården som samlingsplats och är tacksam för de ideella krafter som drivit gården under gångna år.
Två frågor, utöver de rent formella, lyftes under mötet där den ena var vinterväghållningen och den andra farthindrets väl och ve. Ett visst missnöje yttrades över den gångna vinterns vägstatus, men vi sätter vår tilltro till att entreprenörens erfarenhet av föregående vinters utförande av snöröjningen ska skapa ett högre mått av tillfredsställande resultat kommande vinter.
När det gäller farthindret så framkom det med klar tydlighet att ingen längtar till att framföra sitt fordon över hindret. Den egna upplevelsen av det hela får dock enligt årsmötets uppfattning vika sig för behovet av att hindret inte bara ska finnas kvar, utan även behöver kompletteras med förlängning och ytterligare skyltning. Visionen är att få en lagstadgad hastighet som väl underskrider nuvarande 70 km/tim, vilket i bästa fall skulle kunna undanröja behovet av ett farthinder.
Protokoll från årsmötet kommer efter hand att publiceras på hemsidan

Välkomna på årsmöte.

Styrelsen för föreningen hälsar alla medlemmar välkomna till årsmöte.
Datum: Söndagen 21 juli, kl.15.00
Plats: Bygdegården, Järnäsklubb.

Dagordning med bilagor finns här på vår hemsida under fliken årsmöteshandlingar. Finns också att hämtas i pappersform hos Axelsson Gezelius, Järnäsklubb 127.