Protokoll från styrelsemöte 20191013

Nu ligger protokollet för möte under fliken protokoll