Sly- och buskröjning

Nu är årets sly- och buskröjning av vägkanterna genomförd. Fint blir det men lite vemodigt för nu vet vi att sommaren verkligen är över.