7 mars

Det är idag mycket halt på vägen. En titt på rådande och kommande väder ligger till grund för beslut om det är klokt att beställa sandning eller ej. Då det är mycket blåsigt idag bedömer vi att om sand skulle läggas ut så skulle den blåsa bort inom kort. Varje sandning kostar föreningen ett 4-siffrigt belopp. Detta faktum ska naturligtvis vägas emot att skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt kunna ta sig ut på vägen både till fots och med fordon. Vi försöker göra en så bra avvägning som möjligt.               
Med hänsyn tagen till det skiftande vädret har beslut tagits om att avvakta med sandning tills vidare. 
Vi vill uppmana till stor försiktighet när ni ger er ut på vägen.