Välkommen till årsmöte

Söndag den 25 juli 2021 klockan 15:00
Axelsson Gezelius gård i Järnäsklubb

Styrelsen har beslutat att även detta år genomföra årsstämman utomhus på grund av att pandemin fortfarande påverkar vårt samhälle med risk för att spridning av smittan fortsätter.

Inriktningen är att årsstämman blir kort och effektiv utan att inskränka medlemmarnas rättigheter. För dem som inte personligen kan närvara vid mötet vill styrelsen påtala möjligheten att delta via ombud, dvs använda fullmakt. Deltagare på mötet får företräda fler medlemmar än en (ref. Lagen 2020:198). Fullmaktsformulär bifogas kallelsen.
Inget fika kommer att tillhandahållas i samband med mötet.
För att minimera antalet deltagare rekommenderar styrelsen att endast en representant från varje fastighet deltar på årsmötet.

Handlingar till mötet finns tillgängliga här på föreningens hemsida under meny ”Årsmöteshandlingar”, samt tillhandahålls vid mötet.