Styrelsen önskar er alla en glad sommar!

Vi hade ett styrelsemöte i söndags där vi bland annat tog upp det kommande årsmötet som går av stapeln söndag den 25 juli. Vi kommer att hålla mötet under samma former och på samma plats som förra året. Det innebär att vi även detta år väljer bort kaffe med dopp efter årsmötets genomförande. Vi hoppas att så många som möjligt ändå kommer till mötet och att vädret står oss bi. Påminner om att ni som ombud kan företräda fler medlemmar än en (enligt lagen 2020:198 § 10). Formell kallelse kommer senast 14 dagar före årsmötet.

Stormens framfart förra hösten innebar att ett stort antal träd fick vika ner sig inför naturens krafter. Det ledde i sin tur till, att efter den nödvändiga/akuta avverkningen av vindfällor, så blev antalet timmertransporter för utforsling av virket längs vår väg avsevärt högre än vad vi kunnat förvänta oss. Speciellt påtagligt ser man det på vägdel 2 (Salterikorsningen – Trollskatan). Styrelsen har därför fattat två beslut i strävan att återställa vägen i ett bättre skick. Dels har ansökan om särskilt driftbidrag skickats till Trafikverket och dels så kommer styrelsen att föreslå att medlemsavgiften för verksamhetsåret höjs med 100 kronor per andel i Ga I respektive Ga II. 

Ytterligare en punkt på styrelsemötets dagordning var kampen mot lupinerna. I södra Sverige har uttrycket ”mördarsnigelns otursdag” myntats och för vår del får vi travestera på detta och införa ”lupinens otursdag”. Det innebär i handling att vi alla får hjälpas åt att hålla undan denna invasiva art om vi i framtiden vill ha annan blomsteruppsättning än bara lupiner i vårt närområde. 

Väl mött på årsmötet!